Sbor dobrovolných hasičů
Pačlavice

Kontakt

Vítězné poháry

Adresa:
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pačlavice
Pačlavice 8, 768 34 Pačlavice
IČ: 63414406
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž
Číslo účtu: 153420022/0300
Registrace: MěÚ v Praze, oddíl L, vložka 30743

Facebook: SDH Pačlavice 
Odkaz na fotogalerii: Fotogalerie SDH Pačlavice 
Odkaz obec Pačlavice: Obec Pačlavice 

Gabriela Zdražilová – starosta

Tel: (+420) 732 828 395 
E–mail: zdrazilovagabca.seznam.cz

Zdeněk Obruča – velitel

Tel: (+420) 608 242 836 
E-mail: obruca.z@seznam.cz 

Veronika Soldánová – vedoucí mládeže              

Tel: (+420) 602 585 836
E–mail: 53veronika53@seznam.cz

Nikola Staňková – instruktor mládeže

Tel: (+420) 602 585 836
E-mail: stankova.nikola@seznam.cz 

Členové výboru

Gariela Zdražilová – starosta

Zdenek Obruča – velitel 
Jiří Soldán – náměstek starosty 
Veronika Soldánová – vedoucí mládeže 
Miroslava Soldánová – jednatel
Simona Kaňová – hospodář 
Roman Staněk – strojník 
Marie Frkalová – vzdělavatel 
Bronislava Navrátilová – referent MTZ 
Eva Vdolečková – kronikář 
Vladimír Staněk – výstrojník

 

Revizní rada

Stanislav Zdražil – předseda

Jiří Frkal – člen

Luděk Navrátil st. – člen