Sbor dobrovolných hasičů
Pačlavice

Kontakt

Vítězné poháry

Adresa:
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pačlavice
Pačlavice 8, 768 34 Pačlavice
IČ: 63414406
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž
Číslo účtu: 153420022/0300
Registrace: MěÚ v Praze, oddíl L, vložka 30743

Facebook: SDH Pačlavice 
Odkaz na fotogalerii: Fotogalerie SDH Pačlavice 
Odkaz obec Pačlavice: Obec Pačlavice 

Pavel Čech - starosta

Tel: (+420) 723 076 469 
E–mail: cech72@seznam.cz 

Zdenek Obruča – velitel

Tel: (+420) 608 242 836 
E-mail: obruca.z@seznam.cz 

Nikola Staňková - vedoucí mládeže

Tel: (+420) 602 585 836
E–mail: stankova.nikola@seznam.cz 

Gabriela Zdražilová – vedoucí mládeže

Tel: (+420) 732 828 395
E-mail: zdrazilovagabca@seznam.cz 

Veronika Soldánová - instruktor mládeže

Členové výboru

Zdenek Obruča – velitel 
Pavel Čech – starosta 
Gabriela Zdražilová – vedoucí mládeže 
Stanislav Zdražil – kronikář 
Simona Kaňová – hospodář 
Petr Vdoleček – strojník 
Jiří Soldán – vzdělavatel 
Bronislava Navrátilová – referent MTZ 
Jiří Frkal – člen výboru 
Vladimír Staněk – náměstek starosty 
Jana Čechová – jednatel